Dutch 2017-03-15T15:33:35+00:00

„The Tree Of Life” De eerste Cannabis Social Club van Nederland.

 Missie 

De Tree of Life, CSCA is ontstaan in Amsterdam als een initiatief van burgers die het bezwaarlijk vinden om bij coffeeshops cannabis te kopen: a) omdat de herkomst en de samenstelling ervan niet bekend zijn en b) omdat de in de coffeeshops verkrijgbare cannabis in het criminele of illegale circuit wordt geproduceerd.

De Tree of Life, CSCA heeft in het begin een poging gedaan om het gedoogbeleid naar de teelt op te rekken. Aan die poging heeft helaas een uitspraak van het OM een eind gemaakt : “Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is van mening dat het initiatief van de vereniging The Tree of Life, Cannabis Social Club Amsterdam om gezamenlijk cannabisplanten te verbouwen ‘voor persoonlijk gebruik en in besloten kring’ strafbaar is”.

Na veel juridisch onderzoek en deskundig advies zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de grootste uitdaging voor de Tree of Life, CSCA niet het opzetten van een “illegale” plantage is, en daardoor eventueel een rechtszaak uit te lokken. Het gaat ons erom een stap verder te zetten in de richting van legalisering/regulering, namelijk door een opiumontheffing aan te vragen om voor onze leden op grotere, bedrijfsmatige schaal te mogen kweken en zodoende aan te kunnen tonen wat de voordelen zijn van gecontroleerde teelt en van verantwoord gebruik binnen een organisatie zonder winstoogmerk, m.b.t de volksgezondheid.

ABONNEER JE GRATIS OP ONZE NIEUWSBRIEF!

Blijf op de hoogte van onze activiteitenDe Tree of Life, CSCA ziet namelijk de Cannabis Social Club als een non profit model voor de productie en de distributie van cannabis binnen een vereniging van gebruikers, waarbij onontbeerlijke voorwaarde is dat de cannabis legaal wordt geteeld. Daarin onderscheidt zich de Tree of Life, CSCA beleidsmatig van Cannabis Social Clubs die de facto accepteren om in een juridisch schemergebied te opereren. Alleen een legale status kan ervoor zorgen dat de teelt echt aan de eisen van Good Agricultural Practices voldoet en aan de wensen van de leden om de cannabis ook daadwerkelijk biologisch, schoon en gecontroleerd te laten telen. Gecontroleerde teelt maakt ook zinvolle laboratorium-analyse en kwaliteitscontrole mogelijk. De vervuiling en verzwaring van de in de coffeeshops verkrijgbare cannabis wordt te vaak onderschat en de gevaren daarvan voor de volksgezondheid niet altijd voldoende toegelicht. Ook volgens prof. Robert Verpoorte (Universiteit Leiden) kan de veiligheid van cannabis alleen verhoogd worden door gecontroleerde teelt en kwaliteitscontrole.

In dit scenario is de CSC geen kleinschalige club van liefhebbers maar een complexe, gestructureerde en levensvatbare organisatie die voor een groter aantal leden  een grotere variëteit cannabis produceert en zelfs genetica ontwikkelt die beter bij de therapeutische en recreatieve behoeftes van de leden aansluiten. Zo een model vergt: a) een bedrijfsmatige en deskundige aanpak; b) vergevorderde, duurzame kweek technologieën en apparatuur; c) een systeem van kwaliteitscontrole dat de effecten van de geteelde cannabis op de leden wetenschappelijk kan ontleden en beoordelen.

Tot slot,  wij delen  de conclusies van het laatste VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) rapport, “Het failliet van het gedogen” (2015), en wij nemen duidelijk afstand van het Nederlandse gedoogbeleid en van het huidige systeem van commerciële exploitatie van cannabis. Kortom, wij kiezen  voor een benadering die  het accent legt op de belangen van de consumenten, op kwaliteitscontrole, op  wetenchappelijk onderzoek en op het verantwoord, geïnformeerd gebruik, kortom  op de bevordering van de volksgezondheid.

Lidmaatschap

Reserveer hier je lidmaatschap!

De vooraanmeldingen zin nu open!

Cannabis Social Club Amsterdam  (CSCA) roept cannabisconsumenten (vanaf 21 jr.) uit heel Nederland op, om hun lidmaatschap te reserveren voor deelname aan een legaal initiatief:

“ Wetenschappelijk onderzoek naar Cannabis Social Club Amsterdam”.

Dat is een uniek en baanbrekend project dat in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA en AMC) wordt uitgevoerd.

Het project kan verder rekenen op een multidisciplinair team van internationale experts en deskundigen.

Voor jou, consument, houdt dit in:

 1. Je neemt kwalitatief hogere wiet af die organisch en schoon wordt geteeld en afgestemd is op jouw wensen/behoeftes;
 2. Jouw voorkeuren, ervaringen en waarderingen worden ten dienste van wetenschappelijk onderzoek gesteld, teneinde een onderzoek- kenniscentrum te ontwikkelen, dat de referentiekaders schept voor teelt, kwaliteit en productinformatie.
 3. De supply chain loopt rechtstreeks van productie tot consument, zonder onnodige commerciële tussenschakels. Je geeft feedback over de geproduceerde cannabis en het productieproces wordt op basis daarvan eventueel bijgesteld.
 4. Je betaalt alleen voor  de (directe en indirecte) productiekosten zonder dat er winst wordt gemaakt. Dat zorgt voor lagere prijs en een beter product.

Alleen voor de eerste 1.500 deelnemers kunnen wij een plek reserveren.

Wees er dus snel bij! Vul je vooraanmeldingsformulier in, en word al onderdeel van onze exclusieve gemeenschap: je krijgt dan je eigen profielpagina  op de site van CSCA met toegang tot speciale updates over de vooruitgang van het project en je kunt aan leuke acties deelnemen.

Last but not least, Je reservering wordt  beloond met een bonus van 10 gr legale wiet en je kunt  extra bonuspunten verzamelen. (zie verder de Algemene Voorwaarden bij aanmelding).

DONATIES

De Tree of Life, CSCA is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk die zich voor maatschappelijke en/of wetenschappeljke doelen  inzet. In  deze fase staat het onderzoek doen naar de effecten van gecontroleerd geteelde  cannabis voor ons  centraal. Om  dit  eerste doel te  bereiken doen we o.a. een beroep op burgers, donateurs, filantropen.

Je kunt ons project voor wetenschappelijk onderzoek  naar de effecten van gecontroleerd geteelde cannabis ondersteunen; a)  door simpelweg een bedrag naar  onze bankrekening over te maken  of  b) door gebruik te maken van alle mogelijke opties  via onderstaande donatieknop:

The Tree of Life, Cannabis Social Club Amsterdam

IBAN: NL34 SNSB 0871 9212 94

Doneer!

Wetenschappelijk onderzoek

De Tree of Life, CSCA wil laten onderzoeken wat de voordelen zijn voor cannabis­consumenten om verschillende soorten cannabis, waarvan de herkomst en samenstelling bekend is en wordt vermeld op een etiket, te laten telen en te gebruiken. Een noodzakelijke voorwaarde om dit onderzoek uit te kunnen voeren is de gecontroleerde teelt van cannabis. Hiervoor is een Opiumontheffing nodig

Het opzet van het onderzoek, dat door de UvA en het AMC uitgevoerd zal worden, luidt: de leden van de Tree of Life, CSCA besluiten welke cannabisvarianten zij op gecontroleerde wijze willen laten telen. De cannabis is vrij van ongewenste additieven of bestrijdingsmiddelen en wordt op vakkundige wijze geteeld op een daartoe geschikte en veilige locatie, waarbij de teelt van begin tot einde nauwgezet wordt gevolgd en gecontroleerd. Daartoe wordt een gedetailleerd protocol opgesteld. De samenstelling van de gecontroleerd geteelde cannabis wordt in een laboratorium onderzocht. De resultaten van de laboratoriumanalyse worden op begrijpelijke wijze op een etiket vermeld en voor meer informatie wordt verwezen naar een digitale bijsluiter.  Op basis van een evaluatie onder de leden van de CSCA wordt bepaald in hoeverre de gecontroleerd geteelde cannabis en de manier waarop de informatie op het etiket en de digitale bijsluiter wordt gepresenteerd voldoen aan de behoefte. Zo nodig wordt gekozen voor andere cannabisvarianten en/of wordt de manier waarop de informatie op het etiket en de digitale bijsluiter wordt gepresenteerd beter afgestemd op de behoeften van de gebruikers,

Het onderzoek duurt 3,5 jaar en wordt met een eindrapportage/evaluatie afgesloten die belangrijke, nieuwe inzichten zal bevatten, voor cannabisgebruikers, wetenschappers en beleidsmakers .

Het Bestuur:

Rosaria Ricci, voorzitter en ad interim secretaris
Titus Kuehner, penningmeester
Freek Polak, algemeen bestuurslid
Tom Blickman, algemeen bestuurslid

Criteria

De Tree of Life, CSCA kenmerkt zich, in het algemeen, door de volgende criteria:

 • Screening van de leden
 • Minimum leeftijd 21 jaar
 • Leden dienen woonachtig te zijn in Nederland
 • Leden worden  voorwaardelijk toegelaten voor een periode van 2 jaar
 • Een ballotage commissie beslist over de definitieve toelating
 • Een ethische commissie houdt toezicht over integriteit en gedragscode van leden en medewerkers
 • Productie en distributie vindt plaats binnen het besloten kring van leden
 • De cannabis wordt gecontroleerd geteeld (homogene, organische teelt)
 • Lab analyse wordt uitgevoerd t.b.v.  etikettering en productinformatie
 • Transparante bedrijfsvoering

Tree Of Life Nieuws

De stad Amsterdam schaart zich achter de TREE OF LIFE, CSCA

A’dam steunt plan voor gereguleerde wietteelt AMSTERDAM. Amsterdam steunt de lokale ‘cannabis social club’ bij het vragen van toestemming voor experimentele gereguleerde wietteelt. De club onderzoekt of hij een ontheffing van de Opiumwet kan krijgen. [...]

CONTACT GEGEVENS

The Tree of Life, Cannabis Social Club Amsterdam

LET OP:Emails, of berichten zonder een duidelijke vermelding
van de naam en achternaam van de afzender worden niet beantwoord!

Contact form

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Your Message

Vul de Cannabis Enquête in!

Ben je een Cannabis Connaisseur?

Vul onze Cannabis Enquête in en maak kans op een jaar gratis lidmaatschap!
Vul de Cannabis Enquête in!