A’dam steunt plan voor gereguleerde wietteelt

AMSTERDAM. Amsterdam steunt de lokale ‘cannabis social club’ bij het vragen van toestemming voor experimentele gereguleerde wietteelt. De club onderzoekt of hij een ontheffing van de Opiumwet kan krijgen. Deze ontheffing wordt afgegeven door het ministerie van Volksgezondheid en een van de voorwaarden daarvoor is dat de aanvrager aan het experiment een wetenschappelijk onderzoek koppelt. Dit heeft burgemeester Van der Laan gisteren toegezegd aan de gemeenteraad. Amsterdam is de tweede gemeente die op deze manier aan het landelijke verbod op gereguleerde wietteelt morrelt. Eerder steunde de gemeente Zwijndrecht de aanvraag van een lokale coffeeshop voor zo’n experiment. Van der Laan zei gisteren ook met nadruk dat hij niet „de slui- zen” wil openzetten voor commer- ciële softdrugshandelaren. (NRC, 28/08/2015)